top of page

Music & Management

altea-foto2.png

Estudia Cant al Conservatori Superior de Música de València. Ha estudiat Gestió Cultural i col·laborat amb distints projectes.

Amplia la seua formació musical i de gestió amb cursos d'especialització, i s'endinsa al món de la corda polsada del renaixement i del barroc.

  • Soprano en contínua formació musical i vocal especialitzada.

  • Coralista amb experiència a distints projectes.

  • Producció: assistència en concerts i events, logística i organització.

  • Gestió de projectes musicals, preparació de materials i documentació.

  • Web: disseny i administració de continguts (valencià, castellà i anglés).

  • Material audiovisual: fotografia i muntatge de vídeo.

  • Xarxes socials: administració i creació de continguts.

  • Comunicació gràfica: disseny de campanya, martxandatge i papereria.

Contacta'm

Necessites serveis de disseny?

Ets músic i vols millorar la teua comunicació?

Vols col·laborar a un projecte cultural o una investigació?

Vols simplement saludar?  (•◡•) /

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page