top of page

✸ música i gestió ✸

 • Soprano en contínua formació musical i vocal.

 • Coralista amb experiència a distints projectes.

 • Producció: assistència en concerts i events, logística i organització.

 • Gestió de projectes musicals, preparació de materials i documentació.

 • Web: disseny i administració de continguts (valencià, castellà i anglés).

 • Material audiovisual: fotografia i muntatge de vídeo.

 • Xarxes socials: administració i creació de continguts.

 • Comunicació gràfica: disseny de campanya, producció de martxandatge i papereria.

WhatsApp

+34 659 705 701

Connecta

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page